Skládka S-IO „Halda Buštěhrad“

REAL ECO TECHNIK, spol. s r.o.

Naše společnost REAL ECO TECHNIK, spol. s r.o. provozuje skládku inertních odpadů, která se nachází ve středočeském kraji u obce Buštěhradu pod známým názvem „Buštěhradská halda“. Skládka je situována severně od obce Buštěhradu, zhruba uprostřed pomyslného trojúhelníku, vymezeného obcemi Kladno-Vrapice, Buštěhrad a Stehelčeves.

Na skládce je povoleno ukládání inertních odpadů kategorie „O“ (ostatní) kam patří zejména odpady z demoličních prací, jako jsou stavební sutě výkopová zemina, směsi cihel, betonu, tašek i keramických výrobků a další povolené odpady provozní řádem, které jsou v uvedeny v seznamu ODPADY.